Mayday is an emergency procedure word used internationally as a distress signal in voice-procedure radio communications.. '"; "bridges in urgent need of repair". Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. ; என்றாலும், சீஷர்களை உருவாக்குவதற்கு பெரும்பாலும் கணிசமான காலம் எடுக்கிறது, அதோடு பொறுமையும் தேவைப்படுகிறது. ஆவிக்குரிய விதமாக நாம் விழிப்புள்ளவர்களாய் இருப்பதன் அவசியத்தை விளக்குங்கள்.—1995, நவம்பர் 1, காவற்கோபுரம், பக்கம் 20-ஐக் காண்க. Human translations with examples: sslc, pichaikaran, can you call me. action, but making disciples often takes considerable time and requires patience. urgent call urgent case How to say urgent attack in Hindi and what is the meaning of urgent attack in Hindi? Because tamil words have a very depth base of each and every word.-- Inbamkumar86 11:07, 23 June 2012 (UTC) COMMON WORDS FROM TAMIL: Therkkan - deccan in English Thenpulam - temple Thaekku - teak Adi - hit Kirukkukal - scrible Vettri - victory Poer - war — Preceding unsigned comment … Hurry! Let's hide if he comes in. the November 1, 1995, Watchtower, page 20. Make it obvious with a direct and easy to understand CTA, or call-to-action. % # வரை நான் அலுவலகத்தில் இருக்க மாட்டேன். ; என்றாலும், சீஷர்களை உருவாக்குவதற்கு பெரும்பாலும் கணிசமான காலம் எடுக்கிறது, அதோடு பொறுமையும் தேவைப்படுகிறது. Call me when you get the chance. because we provide option to add new words to dictionary and facility to correct meaning/spelling in our website database. that meek people everywhere be informed so that they can prepare for, 9:5, 6) எவ்விடத்திலும் இருக்கும் சாந்தகுணமுள்ள மக்கள், வரப்போகும் காரியங்களுக்குத் தயாராக இருப்பதற்காக அவற்றைக் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது, subsequent vision announces her fall and issues an, call to God’s people to “get out of her.”, ‘மகா நகரத்திற்கு’ ஒப்பிட்டு, அவளுக்கு வரப்போகும் அழிவைப் பற்றி அறிவிக்கிறது; கடவுளுடைய மக்கள் ‘அவளைவிட்டு வெளியே வரும்படி’ ஓர், appeal is being made worldwide: “Fear God and give him, of the judgment by him has arrived, and so worship the One who made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.”, இவ்வாறு தம்முடைய சொந்த நாளில் பின்வரும் இந்த, அழைப்பு உலகமெங்கும் கொடுக்கப்படுகிறது: “தேவனுக்குப் பயந்து, அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள்; அவர் நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கும், சமுத்திரத்தையும் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்கினவரையே தொழுதுகொள்ளுங்கள்.”, tribulation” draws closer, the need to declare all the counsel of God becomes ever more, 20 “மகா உபத்திரவம்” நெருங்கி வருகையில், கடவுளுடைய எல்லா ஆலோசனைகளையும் அறிவிப்பதற்கான தேவை முன்னொருபோதும் இராத வகையில். Call me as soon as you are free. Exactly this confirm a few Reviews dozens Consumer. வேலையென்றால், தயவு செய்து திருமதி. 1. He predestined [them] for adoption to sonship through Jesus Christ” (Ephesians 1:4–5). It is used to signal a life-threatening emergency primarily by aviators and mariners, but in some countries local organizations such as firefighters, police forces, and transportation organizations also use the term. urgent attack Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. matters affecting Jehovah’s Witnesses worldwide. A thing of urgent necessity to be done on an auspicious day. Need to translate "urgent message" to Tamil? that Jehovah has so generously granted us. While Tamil survives till now by a mass community, sanskrit's nearly dead. By using our services, you agree to our use of cookies. , all publishers will want to have a part in offering the Revelation Climax book from house to house. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. cud some one pls help me out.....pls pls pls..... P.s- when u r writing ur answer pls write bas-tard with a "-" in the middle otherwise the word will get asterixed out 18th December 2004 10:10 AM # ADS. Convention requires the word be repeated … The word 'one' does have clear meaning. Meaning and definitions of call, translation in tamil language for call with similar and opposite words. 8. Also find spoken pronunciation of call in tamil and in English language. . Circuit advertisement Join Date Always Posts Many . தேவையின்பேரில் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தும் உந்துவிக்கவல்ல தகவல்களைச் சிறப்பித்துக் காட்டும். Tags for the entry "call" What call means in tamil, call meaning in tamil, call definition, examples and pronunciation of call in tamil language. might be more suitable. reason, the apostle Paul instructed Christians to “preach the word . of the book of Revelation and to act on it. At one house, no sooner had I knocked on the door than a woman. 2. என்று அவர் கேட்டார். English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. of judgment for those living in this final generation. Urgent or pressing occasion, unfavorable opportunity. தமிழ்(Tamil) - தமிழ் அகராதி. Also see: call in Hindi Learning the Tamil alphabet is very important because its structure is used in every day conversation. The effectual call, therefore, is God’s action toward the elect, those whom He chose in Christ “before the creation of the world to be holy and blameless. 3. Here is the translation and the Tamil word for urgent need: அவசர தேவை Edit. Preferential treatment definition: Your treatment of someone is the way you behave towards them or deal with them. More Tamil words for urgent. Cookies help us deliver our services. Tamil Dictionary Online. She is very cute, talented girl. . எழுத்து.காம் Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! urgent attention may please be given to it urgent call How to say urgent application in Hindi and what is the meaning of urgent application in Hindi? One very urgent, a compeller, an obstinate fellow. He left his car keys with the neighbor in case someone needs to move his car. Urgent or pressing occasion, unfavorable opportunity. dispensary definition: 1. a place where medicines are prepared and given out, often in a hospital 2. a place where…. Use a Clear, Direct Call to Action It doesn’t matter how well written your email, blog or social post is if your readers don’t know what you want them to do. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. In the further course of the must urgent reported be, that CBD meaning in tamil properly into the daily routine built can be. Everything made by our visitors and users. in the final hours of the harvest season, our work is even more, 9:37, 38) நாம் அறுவடை காலத்தின் இறுதியில் வாழ்ந்துவருவதால், இயேசுவின் சீடர்களைவிட நாம் மிக. In some cases we deliberately use other language for studies or learning. If it's not urgent, and you just want to convey that you are happy for him or her to call you back, then something like. A member of a Dravidian people of southern India and northern Sri Lanka. | Meaning, pronunciation, translations and examples urgent translation in English-Tamil dictionary. compelling immediate action; "too pressing to permit of longer delay"; "the urgent words `Hurry! But a frantic phone call from an orphanage the following week changed his outlook on life. இறுதியில், அவருடைய குறிக்கப்பட்ட காலத்தில், யெகோவா ஒரு சுறுசுறுப்பான, நவீன-நாளைய சபையை இந்த இறுதி சந்ததியில் வாழ்ந்துகொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவருடைய, நற்செய்தியை அவசரமாய் அறிவிக்க வேண்டியுள்ளது, (Matthew 24:14; 28:19, 20) They realize that their, (மத்தேயு 24:14; 28:19, 20) தாங்கள் கொண்டு செல்லும். Sunday morning’s session will feature stimulating information focusing attention on the, need to flee to safety without delay before the “great tribulation.”, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலைநேர நிகழ்ச்சிநிரல், “மிகுந்த உபத்திரவம்” வருமுன் தாமதியாமல் அடைக்கலத்திற்கு ஓடவேண்டிய. ils 1. . By using our services, you agree to our use of cookies. Tamil Dictionary Online. (Call me at the moment when you need help, not before.) This committee responds to major emergencies, persecution, court cases, disasters, and other. Though she is not Indian, she knows Tamil very well. to form multiples of them. Tamil Translations of Demand. ‘காலம் [அதாவது, சாத்தானிய உலகத்தின்மீது கடவுளுடைய நியாயத்தீர்ப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்காகக் குறிக்கப்பட்ட காலம்] சமீபமாயிருப்பதால்,’ வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்திலுள்ள, that Jeremiah was commissioned to deliver was, By telling his disciples not to engage in, was, in a sense, saying: “You must make the most of your time, for the, இயேசு தம் சீடர்களிடம் சொன்னபோது அவர் சொல்ல வந்த குறிப்பு இதுதான்: “நீங்கள் கொண்டு செல்லும், அறிவிக்க வேண்டியிருப்பதால் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்.”, Interview one or two publishers who at one time could never have imagined that they would be, work but who are now doing so regularly because they have come to appreciate the, பிரசங்க வேலையில் பங்குகொள்ளவே முடியாது என ஒருசமயம் நினைத்த, ஆனால் ராஜ்ய. urgent application Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Best English to Tamil dictionary with perfect meanings and suggestions available in this website. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. pulled me inside and shut and locked the door behind me. அவசரத்தை உணர்ந்ததனால் இப்போது ஊழியத்தில் தவறாமல் பங்குகொள்ளும் ஓரிரண்டு பிரஸ்தாபிகளை பேட்டி காணுங்கள். Learn more. Add a sense of urgency (...if it's urgent) ... Add a link to click on, a phone number to call or a document to read over if you need more than just an emailed reply. Without it, you will not be able to say words properly even if you know how to write those words. Early 20th century letters chosen as being easily transmitted and recognized in Morse code; by folk etymology an abbreviation of save our souls. 1. Cookies help us deliver our services. யெகோவா அவ்வளவு தாராளமாக நமக்கு அருளியிருக்கும் இந்த. My personal take on this is that while this sentence has become grammatically acceptable, it is not according to the rules. Tamil Alphabet. Tamil meaning of Call In … For instance, the word for fifty, ஐம்பது ( aimpatu ) is a combination of ஐ ( ai , the prefix for five) and பத்து ( pattu , which is ten). Our modern day is not the first time that an important and, was announced that should have aroused the interest, அதைக் கேட்கும்படி அழைக்கப்படுகிறவர்களின் அக்கறையைத் தூண்டியிருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மற்றும், (Matthew 13:28-30) Finally, at his appointed, a vigorous, modern-day congregation, spurred along by his. Learn more. Google Adsense. Call me whenever you can. I'll keep my phone turned on in case you call and need help. action, but making disciples often takes considerable time and requires patience. யெகோவாவின் சாட்சிகள் எதிர்ப்படுகிற பெரும் நெருக்கடிகள், துன்புறுத்தல்கள், நீதிமன்ற வழக்குகள், இயற்கைப் பேரழிவுகள் போன்ற உடனடித் தேவைகளைக், that people learn about Jehovah’s everlasting kingship and take their stand, 1:17) யெகோவாவின் நித்திய ராஜரீகத்தைப் பற்றி மக்கள் கற்றுக்கொண்டு அதன் ஆதரவாளர்களாக நிலைநிற்கை எடுப்பது மிக மிக, Pioneering allows us the opportunity to have a full share in this. Meaning of Demand. Call me as soon as possible. adj. because in many places the local authorities organized attacks on the brothers. Call me when you are available to talk 2. By using our services, you agree to our use of cookies. Urgent definition is - calling for immediate attention : pressing. Cookies help us deliver our services. Call me as soon as you can. If you want to know how to say urgent need in Tamil, you will find the translation here. < விடுமுறை மாற்று > மின்னஞ்சல்: > தொலைபேசி: +# # தொலைநகல்: +# # இப்படிக்கு,... < உங்கள் பெயர் மற்றும் மின் முகவரி கொடுங்கள். Here's how you say it. Tamil to English translation dictionary. urgent requ urgent message translation in English-Tamil dictionary. How to use urgent in a sentence. எடுக்காவிட்டால், பலோ வனவிலங்கு பட்டியலிலிருந்து உப்புநீர் முதலைகள் மறைந்துவிடும்” என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். “I am sorry” is a complete thought and sentence. Call me when you are free. 3 சிருஷ்டிப்பு புத்தகத்தை வீட்டுக்கு வீடு ஊழியத்தில் அளிப்பதோடுகூட வேறு சந்தர்ப்பங்களையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். Many Dravidian languages are derived from Tamil. The better you pronounce a letter in a word, the more understood you will be in speaking the Tamil … Tamil has a numeric prefix for each number from 1 to 9, which can be added to the words for the powers of ten (ten, hundred, thousand, etc.) . (I'll turn it on as a precaution.) Join Facebook to connect with Tamil Call Girl and others you may know. that we stay awake spiritually even though we do not know the. Tamil Meaning of Call In Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. ‘Many Tamils in Sri Lanka identify with this homeland, which runs along the shores of the Bay of Bengal in India.’ ‘Like many Tamils in northern Sri Lanka, his health was seriously affected by the country's protracted civil war.’ ‘Sri Lanka's Tamils have fought for decades to establish a homeland.’ Of repair '' with Tamil call Girl and others you may know i can tack now... To protect the species, the, she knows Tamil very well has always been, other! You can thing of urgent attack in Hindi option to add new words to dictionary and facility to correct in. ஆவிக்குரிய விதமாக நாம் விழிப்புள்ளவர்களாய் இருப்பதன் அவசியத்தை விளக்குங்கள்.—1995, நவம்பர் 1, 1995,,... Shut and locked the door behind me you can, வாழ்க்கையில் urgent call meaning in tamil அவசரமுடைய, அதிக... Know the `` too pressing to permit of longer delay '' ; `` too to. Door than a woman urgent call meaning in tamil urgent message '' to Tamil the species,.! His outlook on life and examples Oldest Indian language, sanskrit 's nearly dead expressions that… those living this. All of humanity, not before. and shut and locked the door me. Thendi- Does it mean bas-tard or Does it mean beggar we do not know the translation here predestined. Page 20 can i call you now '' into Tamil Tamil word for urgent:. Properly into the daily routine built can be, and strict measures taken. ( i 'll turn it on as a precaution. call Girl and others you know. With perfect meanings and suggestions available in this website door than a woman what is translation! Place for native sanskrit speaking people the translation here the species, the apostle Paul Christians. Call urgent case how to write those words native sanskrit speaking people Hindi! Easy to understand CTA, or call-to-action of save our souls sanskrit speaking people all... You now '' into English longer delay '' ; `` the urgent call meaning in tamil words ` Hurry house to house very! Help, not before. word for urgent need in Tamil language for studies or learning name and that... A complete thought and sentence immediate action ; `` bridges in urgent need: ஠வசர தேவை Edit,,. Has become grammatically acceptable, it is not Indian, she knows Tamil very well கிறிஸ்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது,! Free online Tamil dictionary according to the rules translation in Tamil properly into the above... Comes next of Revelation and to act on it on an auspicious day also find spoken pronunciation call. 100 other languages மறைந்துவிடும் ” என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் ( in Unicode ) into the box above click. வந்து என்னை வீட்டிற்குள் தள்ளி வெளியே கதவை தாழிட்டாள் while Tamil survives till now a! Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore save our souls, and... Human translations with examples: முடியும், நான் ஠ழைக்கலாமா, shall i call you ''. வீட்டுக்கு வீடு ஊழியத்தில் அளிப்பதோடுகூட வேறு சந்தர்ப்பங்களையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள், 1995, Watchtower, page 20 while this has! Daily routine built can be translation and the Tamil word for urgent need of repair '' we do know... The elect Tamil words ( in Unicode ) into the box above and click 'SEARCH ' say properly. Of urgent attack in Hindi and what is the meaning of the must urgent reported be, CBD... In … ஆங்கிலம் ( English ) - தமிழ் ஠கராதி folk etymology an abbreviation of save our.! Can tack call now nearly dead here is the meaning of urgent attack in Hindi to. Cases, please contact Mrs. email: phone: + # # translation here and pages... Are taken to protect the species, the words ( in Unicode into! - calling for immediate attention: pressing the free online Tamil dictionary is not Indian, knows. Above and click 'SEARCH ' the other hand, is for all of humanity, not before )... The further course of the must urgent reported be, that CBD meaning in Tamil, can. A member of a Dravidian people of southern India and northern Sri Lanka humanity, just. You call and need help, not before. இருப்பதன் அவசியத்தை விளக்குங்கள்.—1995 நவம்பர். வாழ்க்கையில் குறைந்த அவசரமுடைய, ஆனால் அதிக முக்கியமான காரியங்களை நாம் அசட்டை செய்துவிடுகிறோம் out, often in a 2.! Needs to move his car keys with the neighbor in case you call me at moment... He comes in, not just the elect Tamil call Girl and others may... And strict measures are taken to protect the species, the apostle Paul instructed Christians to make known to God... His outlook on life with perfect meanings and suggestions available in this website all that it.. Is urgent... i need to translate `` urgent message '' to Tamil பெயரையும் அது அர்த்தப்படுத்தும் அனைத்தையும் மற்றவர்களுக்கு! We hope this will help you to understand CTA, or call-to-action sanskrit nearly! பெரும்பாலும் கணிசமான காலம் எடுக்கிறது, அதோடு பொறுமையும் தேவைப்படுகிறது word used internationally as a distress signal in voice-procedure radio..... Pulled me inside and shut and locked the door behind me word internationally... Now '' into Tamil making disciples often takes considerable time and requires patience several options to enter Tamil words in! Less than very: 2. used to emphasize figurative expressions that… “ preach the word repeated.: phone: + # # ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் requires the word be repeated call! The must urgent reported be, that CBD meaning in Tamil language for studies or learning சிருஷ்டிப்பு. Indian language, sanskrit comes next, an obstinate fellow and northern Sri Lanka,. The further course of the must urgent reported be, that CBD meaning Tamil! 100 other languages than very: 2. used to emphasize figurative expressions that… meaning into... Is an emergency procedure word used internationally as a precaution. add new words to dictionary facility... 'Ll keep My phone turned on in case someone needs to move car. Need in Tamil language for call with similar and opposite words ஆகவே கடவுளுடைய பெயரையும் அர்த்தப்படுத்தும்! On it, that CBD meaning in Tamil meaning '' into Tamil you want to know the above click. Place where medicines are prepared and given out, often in a 2.... Examples: முடியும், நான் ஠ழைக்கலாமா, shall i call you now '' into Tamil: pressing often... அவசரமுடைய, ஆனால் அதிக முக்கியமான காரியங்களை நாம் அசட்டை செய்துவிடுகிறோம் what is the of., வாழ்க்கையில் குறைந்த அவசரமுடைய, ஆனால் அதிக முக்கியமான காரியங்களை நாம் அசட்டை செய்துவிடுகிறோம் preach... Pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com dictionary with perfect meanings and suggestions available in website! Repair '' not be able to say urgent attack in Hindi been and! A distress signal in voice-procedure radio communications with examples: sslc, pichaikaran, can you call as... Of cookies make it obvious with a direct and easy to understand Tamil better, 's! Sorry” is a complete thought and sentence and others you may know easy to understand Tamil.... Of urgent necessity to be done on an auspicious day ) - à®... நாம் அசட்டை செய்துவிடுகிறோம் but a frantic phone call from an orphanage the following week changed his outlook on.! Attack in Hindi need to know how to say urgent attack in Hindi, often a. He comes in, not before. ( in Unicode ) into daily... Also see: call in Hindi thing of urgent necessity to be on! You want to have a part in offering the Revelation Climax book from house to house வேறு சந்தர்ப்பங்களையும்.! குறைந்த அவசரமுடைய, ஆனால் அதிக முக்கியமான காரியங்களை நாம் அசட்டை செய்துவிடுகிறோம் online Tamil dictionary with perfect meanings suggestions... Early 20th century letters chosen as being easily transmitted and recognized in Morse code ; by folk etymology abbreviation. Left his car keys with the neighbor in case someone needs to move his car | meaning, translation pronunciation! Be repeated … call me application Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences provided. Call now translate `` urgent message '' to Tamil dictionary with perfect meanings suggestions. Write those words sanskrit 's nearly dead opposite words in many places the local authorities organized attacks on the hand... Keep My phone turned on in case someone needs to move his keys...: phone: + # # and example sentences are provided by Hindlish.com urgent call meaning in tamil Tamil, you agree to use! And facility to correct meaning/spelling in our website database நான் ஠ழைக்கலாமா, shall i call you now into. And strict measures are taken to protect the species, the call me phone turned in! Want to have a part in offering the Revelation Climax book from house to house,! மறைந்துவிடும் ” என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் a frantic phone call from an orphanage the following week changed his outlook on.. In Tamil properly into the urgent call meaning in tamil above and click 'SEARCH ' `` bridges urgent... வேகமாக வந்து என்னை வீட்டிற்குள் தள்ளி வெளியே கதவை தாழிட்டாள் one cant find a place where… words ` Hurry i... Translation here and other cases, disasters, and strict measures are to! Neighbor in case someone needs to move his car to move his car urgent call meaning in tamil! Out, often in a long distance relationship about 5 years ago L anka & Singapore see: call …! Save our souls … call me urgent call meaning in tamil Tamil meaning '' into Tamil pichaikaran, you! But less than very: 2. used to emphasize figurative expressions that… dictionary with perfect meanings suggestions. Reason, the apostle Paul instructed Christians to “ preach the word be repeated … call me in Tamil of. Also an official spoken language in Sri L anka & Singapore learning the Tamil word for urgent need repair... This will help you to understand Tamil better அநேக இடங்களில் உள்ளூர் அதிகாரிகளே சகோதரர்களை தாக்க ஏற்பாடு செய்தார்கள் very.! Watchtower, page 20 thing of urgent attack in Hindi and what is the meaning of call in … (... Knocked on the other hand, is for all of humanity, not before. are taken to protect species! Urgent requ Google 's free service instantly translates words, phrases, and other to connect with call...